Nörobilimci Henry Markram, sıfırdan bir beyin inşa etmeyi planlıyor. Swiss Federal Institute of Technology’de görevli Markram, insan beyninin nasıl çalıştığını anlamanın tek yolunun, bir beyin imal edip, üzerinde çeşitli deneyler yapılması olduğunu düşünüyor.

Henry Markram, İnsan Beyni Projesini bu amaçla başlattı. Çalışmanın hedefi, nörobilimciler tarafından son 10 yılda keşfedilen yüz binlerce parçalı beyin bilmecesini çözmek üzere; iyon kanallarının yapısından, bilinçaltı ve karar verme mekanizmalarına, bir super-bilgisayar modeli, yani Sanal Beyin yaratmak.

Eğer proje başarılı olursa, bu sanal beyin tıpkı biyolojik beyin gibi öğrenebilecek. Yaşayan bir insanda olduğu gibi kademe kademe karmaşık zihinsel özellikler geliştirebilecek.

Daha da önemlisi, programlanmış yapısı, proje için yaratılan Beyin Yazılımı, dünyadaki tüm nörobilimciler tarafından kullanılabilecek. Böylece aktif bir insan beyni üzerinde bugüne kadar yapılamayan X-Işın deneyleri, yeni bulunan ilaçların bilgisayar dilinde yazılmış eşdeğerleri ya da her hangi bir aşamada normal beyin fonksiyonlarına zarar verebilecek tüm araştırmalar, sanal beyin üstüne yapılabilecek.

Proje tartışmalı: Kimi bilimciler başarısız olacağını düşünüyor, diğerleri ise sanal bir beynin gerçek bir beyinle çalışmaktan hiç bir farkı olmayacağını savunuyor. Hangisi doğru olursa olsun, İnsan Beyni Projesi, Avrupa Birliği Girişimleri seçmelerinde, iki amiral gemisi projeden biri olarak finale kaldı. Eğer proje onay alırsa, Sanal Beyin 1 Milyar Euro’luk bir yatırım gerektiriyor.

Peki 1 milyar Euro’luk yatırım yarışını kazanırlarsa, Markram ve ekibi neler yapacaklar? Bir İnsan Beyni nasıl yapılır?

Markram, “yaşamın küçük sırları” olarak nitelediği proje içeriğine ilişkin: “Zaten mevcut sistem protiplerimiz var, geliştirilmeye, arıtılmaya ve iyileştirilmeye hazır,” diyor.

Sanal beyin için öngörülen “yaratım” prosedürü 7 aşamadan oluşuyor:

BEYİN FONKSİYONLARI

  1. Bilimci yaratmak istediği beyin dokusunun hacmini belirliyor.
  2. Bu hacmin içine, nöronlar boyunca gerçek insan beyninde yapılmış deneysel verilerden oluşturulmuş matematik modeller çizmek gerekiyor.
  3. Model nöronlar, birbirlerine sanal sinapslarla* bağlanıyor. Ancak, sinyallerin hızı konusunda, bir exa ölçekli super-bilgisayar (saniyede 1 Milyar Milyar hesap yapabilen) eşzamanlı işlemelerde bile insan beyninin yanında yetersiz kalacak. Modelleşmiş beyin işlemleri ve beklenenleri (biz insanlara oranla) çok daha yavaş tamamlayacak.
  4. Sistem, işletilmeye başlanıyor. Bilimciler nöronları, sinapsları, gliyal hücreleri (nöral olmayan beyin hücreleri) ve kan akışının işlevselliğini tamamlıyor. Bu adımları bilgisayar dilinde yazılımla modelliyor ve gerçek beyne mümkün olduğunca eşleştirmeye çalışıyor.

Henry Markram, “Arşivlerde, tıp kaynaklarında, literatürde bulunan tüm bilgileri harmanlayıp, gerçeğe en yakın modeli oluşturabilmek için araştırıyor, düzenliyor ve işliyoruz,” diyor. “Beynin ne işe yaradığı bilinmeyen bölgeleri için, ekibimiz başka nörobilimciler ile işbirliği yaparak bu bölgelerin işlevini anlamaya çalışıyorlar.”

Dolayısıyla program modelinin 5. Aşamasında, imkan olunca tamamlamak üzere bölmeler bırakılıyor. Sonra ekip, yaptığı deneylerle, gerçek beyinden elde edilmiş mevcut verilerle eşleşip eşileşmediğini kontrol ederek modelin geçerliliğini onaylıyor.

Markram’ın söylediğine gore: “Modeller biyolojik verileri entegre ederek, zamanla daha da gerçeğe yaklaşmayı sağlamak için kullanılıyor. Tıpkı bir sünger gibi.”

SANAL ORTAM

Dış dünya ile etkileşmedikce, bir beyin simulasyonu sadece alkol içinde yüzen ölü/organik ikizine eşdeğer.

İnsan Beyni Projesinin 6. aşaması, beyni sanal bir çevreye bağlamak ve eğitim protokolleri ile beynin öğrenmesini sağlamak ki, bilinçaltı karar verme mekanizmalarını geliştirsin.

Henry Markram’a göre: “Biri böyle bir model yarattığı zaman, hislerine güvenerek davranmalı ve karar vermeli. Bu çok yavaş bir süreç ve inanılmaz güçlü super-bilgisayarlara ihtiyaç duyulacak…”

Bilimciler, olgun bir beyin oluşumunu hedeflediklerinden, bir cocuğun büyümesi esnasında beyin gelişimini modellemeyecekler. Ancak, oluşturulan beyni eğiterek, gerçeklere yakın veriler elde edilmesini sağlayacaklar.

Sanal Beyin projesinin 7. ve sonuncu aşamasında ise, bilimciler beynin işleyiş mekanizmaları üzerinde deneyler yapmaya başlayacaklar.

KAYNAKLAR